Altas capacidades


Dels aspectes relacionats amb el rendiment escolar, no només hi trobem aquells infants que tenen dificultats amb l’adquisició dels aprenentatges acadèmics sinó també hi ha aquells alumnes que sobresurten i destaquen pel seu rendiment i capacitat. Aquests són nois/es amb altes capacitats, als quals, també, cal ajudar i adaptar els aprenentatges a les seves necessitats educatives.


Tal com mostra la guia “Les altes capacitats. Detecció i actuació en l’àmbit educatiu” del Departament d’Ensenyament, els infants amb altes capacitats no formen un grup homogeni, i al igual que amb els que presenten dificultats per aprendre, hi ha una gran diversitat.

Característiques dels nois/es amb capacitats intel·lectuals de nivell superior són:

La Superdotació: mostren una capacitat cognitiva superior a la mitjana, amb bona memòria, atenció i predisposició per a l’aprenentatge.


El Talent: es caracteritza per una elevada aptitud en un àmbit (talent verbal i/o matemàtic) o en un tipus de processament (talent lògic o creatiu). En la resta d’àmbits poden mostrar-se discrets fins i tot deficitaris.

La Precocitat: té a veure  amb el fenomen evolutiu, ja que mostren un ritme de desenvolupament més ràpid i solen manifestar un major nombre de recursos intel·lectuals, en comparació al seu grup d’iguals, mentre estan madurant. Una vegada acabada la maduració, les seves capacitats intel·lectuals s’equilibren amb la resta de nens/es de la seva etapa evolutiva.

Per tot això es recomana ralitzar un diagnòstic precoç tant a nivell clínic com pedagògic per tal de reconduir el seu aprenentatge i oferir els suports necessaris per assegurar el progrés tant acadèmic com emocional.

SUSCRIBETE A NUESTRA NEWSLETTER

Suscríbete a nuestra newsletter y entérate de todas las novedades y sorpresas

Nuestro objetivo es poder ayudarte en el día día

× ¿Cómo te podemos ayudar?