REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA


Qué ès?

La reeducació psicopedagògica és una intervenció psicoeducativa personalitzada i individualitzada que pretén treballar les dificultats acadèmiques, transmetre estratègies d’aprenentatge i potenciar la capacitat de treball autònom i organitzat. A diferència del reforç escolar, en les reeducacions no treballem de manera concreta certes assignatures, sinó que realitzem un abordatge més global, dotant-lo de tècniques d’estudi generals que pot aplicar a les diverses assignatures. 

La reeducació psicopedagògic pretén promoure la instauració i generalització d’estratègies i habilitats  necessàries per un correcte aprenentatge i la disminució d’aquelles que estan interferint o dificultant-lo. Per això es centra tant en els factors d’aprenentatge, com aspectes emocionals i conductuals conseqüència de la frustració, ansietat, baixa autoestima i manca de motivació davant dels aprenentatges. 

Abans de començar amb la reeducació cal realitzar:

 • Una primera visita amb els pares per delimitar el motiu de consulta
 • Primer contacte amb l’infant i/o adolescent per establir el vincle i conèixer el seu punt de vista en relació a la demanda plantejada pels seus pares.
 • Avaluació neuropsicològica, per detectar les necessitats específiques i establir els objectius terapèutics.
 • Devolució dels resultats.
 • Inici de la reeducació.

A qui va dirigida?

Va dirigida a aquells alumnes, d’educació infantil, primària o secundària que presenten alguna dificultat concreta d’aprenentatge, vinculada a la presència d’algun trastorn específic d’aprenentatge com dislèxia, discalculia, TEL (trastorn específic del llenguatge), TANV (trastorn d’aprenentatge no verbal), trastorns del desenvolupament com TDAH i trastorns emocionals. 

I també és útil per alumnes que en absència de dificultats específiques d’aprenentatge, desitgen potenciar el seu rendiment acadèmic i millorar els seus hàbits, rutines i estratègies de treball.

Avaluació neuropsicològica

La reeducació es basa en el perfil neuropsicològic de l’alumne. És important tenir en compte les seves pròpies expectatives i les demandes dels pares. Per això, abans d’iniciar la intervenció,  cal realitzar una exploració completa per a determinar el perfil de l’infant i/o adolescent, i establir el punt de partida. 

Objectius terapèutics

Tenint en compte la demanda i/o els resultats de l’exploració neuropiscològica es podran determinar els diferents objectius de treball, que es poden centrar en:

 • Lectoescriptura: velocitat lectora, comprensió lectora, expressió escrita, ortografia.
 • Aspectes cognitius: atenció, concentració, memòria, funcions executives.
 • Tècniques d’estudi: lectura comprensiva, subratllat, esquemes, resums.
 • Organització i planificació: ús de l’agenda, maneig de l’agenda, organització del material escolar, preparació dels exàmens, hàbits d’estudi i treball diari.
 • Educació emocional: augment de la motivació envers l’estudi i de l’autoestima, així com aprendre a gestionar aquelles emociones negatives i poc funcionals que interfereixen en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics com estats elevats d’angoixa que no permeten afrontar: els exàmens, l’exposició de treballs davant del grup i/o la realització de les tasques acadèmiques de manera afectiva. Així mateix, i en el cas que es pateixi algun trastorn, associat a l’adquisició d’aprenentatges cal treballar l’acceptació d’aquest.
 • Aspectes conductuals: estar ben assegut, començar i finalitzar les tasques, seguir autoinstruccions.
 • Estratègies i tècniques d’autocontrol.
 • Estratègies i tècniques de relaxació.

Qui ho realitza?

La reeducació psicopedagògica la duen a terme professionals de la psicologia, pedagogia o psicopedagogia amb formació específica en trastorns infantils i d’aprenentatge. La intervenció ha de ser multidisciplinar. Cal establir una coordinació entre la família, l’escola i els professionals externs. 

Assessorament als pares

La intervenció, inclou l’assessorament als pares amb l’objectiu de millor la consciència de les dificultats específiques i el reconeixement dels comportaments associats, així com l’entrenament en pautes i estratègies concretes encaminades a aprendre a gestionar el moment dels deures i els possibles conflictes que es generen. La intervenció també inclou la comunicació amb l’escola per fer un seguiment directe del treball escolar, fomentar el coneixement del perfil concret de l’alumne i dotar de pautes dirigides a potenciar el millor rendiment de d’aquest dins l’àmbit acadèmic. 

AMB L’ESCOLA

Es manté un contacte i coordinació amb els tutors/es per a fer un seguiment directe del treball a l’escola.

S’ofereixen les estratègies i eines necessàries per a millorar el rendiment acadèmic de l’alumne

Temporalitat de la reeducació

Les reeducacions psicopedagògiques no tenen una durada determinada, ja que varia en funció de les característiques personals de cada alumne. Poden acompanyar al nen/adolescent durant tota la seva escolaritat o ser puntuals per a potenciar objectius concrets. 

 Per facilitar un millor aprenentatge, i de forma més ràpida, es recomana du a terme una o dues sessions setmanals. En alguns casos, pot ser recomanable la combinació d’aquests sessions amb psicoteràpia.

Treball a dominicili

Apostem pel treball a domicili, ja que considerem que el millor lloc on ensenyar a l’infant i/o adolescent a desenvolupar les seves eines escolars és el seu àmbit real de treball i estudi. 

SUSCRIBETE A NUESTRA NEWSLETTER

Suscríbete a nuestra newsletter y entérate de todas las novedades y sorpresas

Nuestro objetivo es poder ayudarte en el día día

× ¿Cómo te podemos ayudar?