TANV


El TANV és un trastorn de l’aprenentatge de base neurològica que es manifesta amb dèficits a nivell motriu, habilitats visoespaials i visoconstructives i habilitats socials.


Nivell motriu: S’observa un cert retard en l’inici de la marxa i en l’adquisició de les habilitats motrius com la falta de coordinació, dificultats per anar amb bicicleta, mala lletra (disgrafia), els costa fer trencaclosques i es mostren poc hàbils en les manualitats i activitats plàstiques com retallar i pintar.

Habilitats visoespaials i visoconstructives: Destaquen per una pobra memòria visual i dificultats en la organització del full, en la còpia, en el reconeixement de cares, lletres i números, així com en la resolució de problemes i la col·locació dels números en les operacions. Poden mostrar gran atenció per als detalls, obviant el conjunt global.
Presenten dificultats en les funcions executives i les habilitats organitzatives, els costa generar hipòtesis, planificar organitzar i generalitzar solucions. Són nen/es que sovint es desorienten i els costa entendre els conceptes d’espai i temps.
En canvi poden destacar per tenir un bon nivell de vocabulari, bones habilitats per a la lectura i la memòria verbal, aspectes que poden contrastar amb  dificultats relacionades amb la comprensió lectora.

Habilitats Socials: Són nens/es que els costa adaptar-se a situacions noves, els canvis en la seva rutina diària els provoca malestar i angoixa. Presenten poques habilitats emocionals ja que tenen dificultats en la comprensió i comunicació no verbal (expressions facials, gestos, to de veu). Mostren dificultats en la comprensió de les emocions, tenen un pensament rígid i són emocionalment làbils. Tenen una comprensió del llenguatge molt literal amb dificultats per entendre les ironies i/o el doble sentit.

A nivell acadèmic i considerant els trets característics d’aquest trastorn, les dificultats es manifesten principalment en les àrees de matemàtiques i visual i plàstica.

A nivell emocional es pot observar simptomatologia ansiosa i depressiva així com un aïllament social.

El TANV pot presentar simptomatologia pròpia del TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat) com és la inatenció. Per això es recomana fer un diagnòstic precoç per a determinar l’origen de la simptomatologia i du a terme un programa d’intervenció dirigit a millorar les habilitats psicoemocionals i socials, estimular les àrees alterades que repercuteixen en el rendiment acadèmic i desenvolupar hàbits i rutines per ajudar-los a organitzar-se.

SUSCRIBETE A NUESTRA NEWSLETTER

Suscríbete a nuestra newsletter y entérate de todas las novedades y sorpresas

Nuestro objetivo es poder ayudarte en el día día

× ¿Cómo te podemos ayudar?