TDAH


El Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat és un trastorn d’origen neurobiologic que interfereix en la conducta  i capacitat d’adquisició dels aprenentatges dels nens/es que ho pateixen.


És a partir del 6/7 anys quan es pot realitzar un diagnòstic definitiu. En etapes anteriors, si bé ja s’hi poden observar algunes senyals d’alarma pròpies del TDAH, cal tenir en compte que alguns d’aquests símptomes es consideren evolutivament normals en el desenvolupament dels infants.

El TDAH pot anar associat a trastorns d’aprenentatge i/o de conducta.

És per això que per a poder-ne determinar el diagnòstic cal realitzar una bona exploració de l’infant tant a nivell psicològic com psicopedagògic així com recollir tota la informació pertinent de l’àmbit familiar, acadèmic i social.

Principals símptomes:

Dèficit d’atenció:

 • No acaba les tasques que comença
 • És desordenat/da
 • Li costa concentrar-se
 • Sembla que no escolti quan li parlen
 • Sembla que somiï despert
 • Li costa organitzar-se
 • Evita les tasques que suposen esforç
 • Solen perdre moltes coses
 • Dificultat en planificar tasques
 • Es distreuen amb qualsevol cosa
 • S’obliden d’anotar els deures a l’agenda
 • No entreguen els deures i/o treballs el dia que toca
 • La presentació de la feina és descuidada (s’obliden del nom, data, títol, no respecta els marges etc.)
 • A l’aula passa desapercebut i/o se’ls considera com a alumnes poc intel·ligents i ganduls.


Impulsivitat:

 • Actuen sense pensar
 • Els hi costa esperar el torn
 • Solen interrompre jocs o converses
 • Desitjo-actuo
 • Responen de manera precipitada
 • Poca consciència del risc
 • Baixa tolerància a la frustració


Hiperactivitat Motora:

 • Moviments constant de mans i peus
 • S’aixeca constantment
 • Li costa jugar amb activitats tranquil•les
 • Parla molt, no calla
 • Sembla que porti un motor


Quan predomina la conducta  impulsiva i hiperactiva sovint s’observen conductes disruptives i manifestacions d’agressivitat tant a l’aula com en l’àmbit familiar. En aquests moments és molt important que tant la família com l’escola demani ajuda professional.

D’acord amb el tipus de simptomatologia, el “Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V)”, es diferencien 3 tipus de trastorns dins del TDAH:
 

 1. Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat subtipus predominant intent.
 2. Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat subtipus predominant Hiperactiu-  impulsiu
 3. Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat subtipus combinat.

INTERVENCIÓ

El TDAH requereix d’un intervenció psicoemocional, psicoeducativa i farmacològica

Intervenció psicoemocional: per tal de proporcionar estratègies  que permetin ajudar als infants i adolescents a desenvolupar la seva capacitat d’autocontrol, gestionar i controlar les emocions disfuncionals i entrenar les habilitats socials.

Intervenció educativa: Cal realitzar una reeducació psicopedagògica per a estimular les àrees cognitives afectades (atenció, concentració..) així com proporcionar les estratègies necessàries (entrenament en autoinstruccions, hàbits d’estudi etc.) que els permeti afrontar els aprenentatges acadèmics.

Intervenció farmacològica: si es considera oportú i per prescripció mèdica.

SUSCRIBETE A NUESTRA NEWSLETTER

Suscríbete a nuestra newsletter y entérate de todas las novedades y sorpresas

Nuestro objetivo es poder ayudarte en el día día

× ¿Cómo te podemos ayudar?